« ธันวาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
กลุ่มงานใน สตท.5
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  

www.reliablecounter.com

จำนวนผู้เข้าชม
 
Download
หนังสือ 123 อาชีพ เกษตรกรรมทางเลือก (PDF)
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
โปรแกรมบัญชีรายบุคคล โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ฟ้อนต์ราชการไทย 13 แบบ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 ร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 10 (นายปริญญา เพ็งสมบัติ) (08/12/2559)
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยนายไพบูลย์ คำจันทร์ดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 5 ร่วมการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 10 (นายปริญญา เพ็งสมบัติ)...
  สตท.5 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (02/12/2559)
เมื่อวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยนายไพบูลย์ คำจันทร์ดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ...
  สตท.๕ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (ตั้งใหม่) หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน ,เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (29/11/2559)
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ (ตั้งใหม่) หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน ,เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งหลักจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ การควบคุมภายในด้านต่างๆ การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี วิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์...
  สตท.๕ จัดโครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการสอบบัญชี สำหรับ ข้าราชการและพนักงานราชการในพื้นที่ สตท.๕ (24/11/2559)
เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ จัดโครงการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการสอบบัญชี สำหรับ ข้าราชการและพนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทบทวนระเบียบและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการบัญชี เพื่อซ้ำเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญช...
  สตท.๕ และ สตส.อุดรธานี ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” (22/11/2559)
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ นำโดย นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร รักษาราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ และ นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี....
อ่านทั้งหมด     
 
 

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

กระดานสนทนา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 3 0

กระดานสนทนาปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีภาคการเกษตร 0 0

กระดานสนทนาปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีภาคการเกษตร 1 0
 
 ข่าวเทคโนโลยี
 เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
 
 
รายงานประจำปี 2559
 
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
 
 สรุปข่าวการประชุม ครม