สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5

www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
สตส.ในพื้นที่
 
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 (21/10/2557)
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 ที่ปลูกในที่สาธารณะ ณ วัดป่าธรรมประดิษฐ์ ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายจีรศักดิ์ ศรีคชา นายอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
  ผอ.สตท.5 เป็นประธานในการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายในและการดำเนินงานตามแผนปี 58 (หนองบัวลำภู) (21/10/2557)
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี...
  ผอ.สตท.5 เป็นประธานในการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายในและการดำเนินงานตามแผนปี 58 (หนองคาย) (20/10/2557)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม..........
  ผอ.สตท.5 เป็นประธานในการประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายในและการดำเนินงานตามแผนปี 58 (17/10/2557)
วันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในที่ประชุม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี OG ........
  นายชาติ ศรีชัย ผู้สอบบัญชี เข้าพบท่านประยวน พันธ์สว้สดิ์ ผอ.สตท5 (15/10/2557)
วันที่ 15 ตุลาคม 2557 นายชาติ ศรีชัย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักร จำกัด อุดรธานี เข้าพบท่านประยวน พันธ์สว้สดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5Download 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (29/01/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (23/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15/01/2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (13/01/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

 

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556
แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

ทั้งหมด...

กำหนดการปฏิบัติงานของผู้บริหารกรมฯ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
"คลื่นเกษตรกร" AM 1386 KHZ ทุกวันอังคาร
เพลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ
ความรับผิดชอบตำแหน่งลูกจ้างประจำฯ
ทั้งหมด
Chief Information Officer
  

รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551

ENG_WAY

สปอต / สารคดี
เสียงสัมภาษณ์ อตส.
VDO
ถวายพระพร
ตอนที่ 2
วารสารเดือน มิ.ย.57
วารสารเดือน พ.ค.57 
 
          ทั้งหมด......
 
 

 

 

 

 

 

www.download.ie-mem.com Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #10
 

 

ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5