สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ## พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใสก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร ##
www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 ประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (20/05/2558)
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็น...
  สตท.5 ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (29/04/2558)
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ....
  สตท.5 ร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 5/2558 (24/04/2558)
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ พนักงานราชการในพันที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 5/2558 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ...
  สตท. 5 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ปี 2558 (23/04/2558)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยนายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ พนักงานราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยปี 2558 ...
  สตท.5 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทางไกลผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2558 (21/04/2558)
เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2558 ทางไกลด้วยระบบ Video Conference...
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5Download 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. (21/10/2557) (21/10/2557)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (29/01/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (23/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15/01/2557)
อ่านทั้งหมด     

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนกลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบคอนเฟอเร้นต์ 
ระบบลา ของ สนง. ก.พ.
รายงานประจำปี สตท.5
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5