กลุ่มงานใน สตท.5
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
 
  
 

 
 

VDO
 • วันที่ 230417 ประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีส
 •  
   
   
   
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  ผอ.สตท 5 เปิดการประชุมเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๑ (17/11/2560)
  วันที่ 17 พ.ย 60 นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เป็นประธานเปิด การประชุมเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบ บัญชีสำหรับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ จ. เลย...
  รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (14/11/2560)
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และบุคลากรในสังกัด เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
  สตท.5 ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (13/11/2560)
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางสาวจุฑามาศ เตี้ยคำ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ...
  สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2561 (10/11/2560)
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานการประชุมหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2561 ...
  สตท.5 ร่วมประชุม " โครงการสัญจรสหกรณ์พบปะสมาชิกครั้งที่ 5 (10/11/2560)
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมประชุม " โครงการสัญจรสหกรณ์พบปะสมาชิกครั้งที่ 5 " พบสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ...
  อ่านทั้งหมด     
   
   

  หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

  กระดานสนทนา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 3 0

  กระดานสนทนาปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีภาคการเกษตร 0 0

  กระดานสนทนาปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีภาคการเกษตร 0 0
   
   ข่าวเทคโนโลยี
   เข้าสู่ระบบ
  รายงานประจำปี 2559
   
   
  ผลงานวิชาการ
   
  โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
   
   
   
   
  โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
   
  ไฟล์เสียงWeb Conference
  อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
  โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด