กลุ่มงานใน สตท.5
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
 
  
 

 
 

VDO
 • วันที่ 230417 ประชุมสัมมนาผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีส
 •  
   
   
   
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 ร่วมงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 125 (18/01/2561)
  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายนายไพบูลย์ คำจันทร์ดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อม ข้าราชการ ร่วมงานวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 125 ...
  สตท.๕ ประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 3/2561 (17/01/2561)
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕...
  สตท.5 ประชุมชมรมครูบัญชีระดับภาค ประจำปี 2561 (17/01/2561)
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมครูบัญชีระดับภาค ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการชมรมครูบัญชีอาสา...
  สตท. 5 จัดประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 (17/01/2561)
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ...
  สตท.5 ร่วมประชุมการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ปีงบประมาณ 2561 (11/01/2561)
  วันที่ 11 มกราคม 2561 นางสุนันทา เทพสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นางรัศมี คุณธรรม หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี และคณะ ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬหลังใหม่ และร่วมประชุม...
  อ่านทั้งหมด     
   
   

  หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

  กระดานสนทนา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 0 0

  กระดานสนทนาปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีภาคการเกษตร 0 0

  กระดานสนทนาปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีภาคการเกษตร 0 0
   
   ข่าวเทคโนโลยี
   เข้าสู่ระบบ
   
   
  ผลงานวิชาการ
   
  โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
   
   
   
   
  โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
   
  ไฟล์เสียงWeb Conference
  อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
  โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด