« ตุลาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
กลุ่มงานใน สตท.5
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  

www.reliablecounter.com

จำนวนผู้เข้าชม
 
Download
หนังสือ 123 อาชีพ เกษตรกรรมทางเลือก (PDF)
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
โปรแกรมบัญชีรายบุคคล โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ฟ้อนต์ราชการไทย 13 แบบ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21/10/2559)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 18.30 น. โดยมีนายไพบูลย์ คำจันทร์ดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนา การเรียนรู้ นางเพ็ญจันทร์ จันทศรี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสิทธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ ...
  สตท.5 จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (18/10/2559)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึก...
  สตท.5 ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด อบรมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (10/10/2559)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สนับสนุนและส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (Cooperative full Pack Accounting Software : FAS) โดยสมัครใจ และไม่คิดมูลค่า เพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยระบบสารสนเทศ FAS ให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ....
  สตท.5 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (05/10/2559)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์...
  รอง อตส., สตท.5 , สตส.เลย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดเลย (03/10/2559)
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, นางพิสมัย อรรถธรรมสุนทร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5,นางโสภิดา แก้วสุฟอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ในพื้นที่ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด หมู่ 5 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย เสด็จโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทอดพระเนตรสวนสมุนไพรและผลิตภัณฑ์โครงการฝึกอาชีพนักเรียน การเพราะเห็ด แปลงผักสวนครัว ปศุสัตว์ และบ่อเลี้ยงปลาดุก เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรห้องสมุด และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน..
อ่านทั้งหมด     
 
 

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

กระดานสนทนา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 3 0

กระดานสนทนาปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีภาคการเกษตร 0 0

กระดานสนทนาปัญหาโปรแกรมระบบบัญชีภาคการเกษตร 1 0
 
 ข่าวเทคโนโลยี
 เข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
 
 
รายงานประจำปี 2559
 
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
 
 สรุปข่าวการประชุม ครม