สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ## พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใสก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร ##
Untitled
www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
นายสมปอง  อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมพิธีเปิดฐานเรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จ.บึงกาฬ (02/05/2559)
วันที่ 2 พ.ค.59 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ฯ ร่วมพิธีเปิดฐานเรียนรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยมีนายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองบึงกาฬ และนางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดฐานเรียนรู้.....
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 (28/04/2559)
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี (รุ่นที่ 2) โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรจากสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางสาววลัยพร ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 (26/04/2559)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร การใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชี (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบุคลากรจากสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางสาววลัยพร ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร เกียรติจาก นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากรจากสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางสาววลัยพร ปัญญากุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร ...
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 (18/04/2559)
วันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์...
  สตท. 5 จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ปี 2559 (07/04/2559)
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ พนักงานราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยปี 2559...
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5
Download

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนกลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบคอนเฟอเร้นต์ 
ระบบลา ของ สนง. ก.พ.
รายงานประจำปี สตท.5
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5