สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ## พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใสก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร ##
Untitled
www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
นายสมปอง  อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  รตส. ลงพื้นที่ประเมินเกษตรกรดีเด่น (ครูบัญชี) สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 จังหวัดขอนแก่น (01/02/2559)
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับกรมลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การจัดทำบัญชี บ้านหนองแวง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ของ นางประมวน สูงแข็ง (ครูหงอก) เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ที่เข้ารอบคัดเลือกระดับประเทศ 1 ใน 4 จากทั้งหมดทั่วประเทศ
  สตท.5 ร่วมประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ผู้สอบบัญชี EWP ดีเด่นและผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น (28/01/2559)
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 โดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธาน ในการประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีดีเด่น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีดีเด่น ผู้สอบบัญชี EWP ดีเด่นและผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่นโดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง...
  อตส.และ สตท.5 มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่ รร.ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย (23/01/2559)
วันที่ 23 มกราคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นาง สุจิตรา พันธุมะบำรุงผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  สตท.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง (22/01/2559)
วันที่ 22 มกราคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ได้รับเกียรติจากนายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และสำนักงานในพื้นที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและรับทราบการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่สหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย
  สตท. 5 เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านระบบ Video Conference (12/01/2559)
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5
Download

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนกลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบคอนเฟอเร้นต์ 
ระบบลา ของ สนง. ก.พ.
รายงานประจำปี สตท.5
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5