www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายประยวน  พันธ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 ร่วมประชุมทางไกล เรื่องการจัดทำมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงานมีความครบถ้วน และเหมาะสม ของ สตส. เพื่อให้การวิเคราะห์ภารกิจในโครงการปรับปรุงโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (24/11/2557)
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลด้วย....
  ผอ.สตท.5 ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15/11/2557)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม “Morning Talk”
  ทีม IT MOBILE สตท.๕ ผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้บริการสหกรณ์โปรแกรมระบบบัญชีในพื้นที่ สตส.นครพนม (14/11/2557)
เมื่อวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนางจีรสุดา ศรีกุลนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยทีม IT MOBILE ผู้สอบบัญชีและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ลงเพื่อให้บริการปรับเปลี่ยนระบบและให้บริการด้านโปรแกรมระบบบัญชีครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและพนักงานของสหกรณ์เป็นอย่างดี
  สตท. 5 ร่วมงานสภากาแฟสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2558 ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 (12/11/2557)
สตท. 5 ร่วมงานสภากาแฟสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2558 ณ สำนักงานชลประทานที่ 5
  สตท.๕ จัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์ (03/11/2557)
เมื่อวันที่ ๓ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ จัดโครงการอบรมหลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ ได้รับเกียรติจากนายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ.....
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างคำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5Download 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. (21/10/2557) (21/10/2557)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (29/01/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถยนต์ (23/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (15/01/2557)
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15/01/2557)
อ่านทั้งหมด     

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

www.download.ie-mem.com Stu Nicholls | CSSplay | Professional series #10
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง  999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5