สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ## พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใสก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร ##
Untitled
www.download.ie-mem.com
ผู้บริหาร
นายสมปอง  อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  นางอังคณา มหคุณากร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สตส.ในพื้นที่
 
ผลงานวิชาการ
 
โปรแกรมขอคำยืนยันยอด
 
 
 
 
โปรแกรมระบบจดจำนองและพิมพ์คำขอกู้
 
ไฟล์เสียงWeb Conference
อำนาจหน้าที่ของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
โดยท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการสูงสุด
ศูนย์สารสนเทศทางการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
  สตท.5 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพรรณราย จังหวัดอุดรธานี (27/11/2558)
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ โดยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับการสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน...
  สตท.5 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทางไกลผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2559 (24/11/2558)
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559 ทางไกลด้วยระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5....
  สตท. 5 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์ หลักสูตรผู้จัดการสหกรณ์ (20/11/2558)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์.....
  "สตท.5 ร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (14/11/2558)
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 . สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุดรธานี ...
  สตท.5 จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าดงหนองตาล บ้านขมิ้น ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2558 (13/11/2558)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 บุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นำโดยนายไพบูลย์ คำจันทร์ดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งประกาศ-คำสั่ง สตท.5
Download

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2556

ความรับผิดชอบตำแหน่งข้าราชการฯ

แนวทางปฏิบัติงานโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2555

   
       
     
           
     
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2554
 
VDO ถวายพระพร
 
           ทั้งหมด......
   
       
     
 
   
       
       
           
           
           

 

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
ข้อสั่งการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แผนกลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบคอนเฟอเร้นต์ 
ระบบลา ของ สนง. ก.พ.
รายงานประจำปี สตท.5
 
บริการอื่นๆ
  ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ  
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    999 โปรแกรมบัญชีทำดีเพื่อเจ้าพ่อหลวง    
    
     
 

        

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่  5  
28/10  ถ.โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศํพท์ 042-244829 โทรสาร  042-221033  Hotline  -  E-mail : AUDDIV5@CAD.GO.TH  https://www.facebook.com/cadregion5