สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::
    1     2     3     4  
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (23/05/2567)
นที่ 23 พฤษภาคม 2567 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์..
สตท.5 ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (21/05/2567)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้ นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567..
สตท.5 ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2567 (21/05/2567)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ..
สตท.5 เข้าร่วมการประชุมการทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านทางระบบ Zoom Meeting (17/05/2567)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญจันทร์ จันทศรี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล และนางหิรัญญา สุนทรพินิจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมการทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์..
ผอ.สตท.5​ เข้ารับมอบปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทาน ประจำปี 2567 (16/05/2567)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสาวประมูล​ บรรพาศรี​ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่​ 5​ เข้ารับมอบ​ปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทาน ประจำปี 2567 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ โดยมี​ นางสาวอัญมณี​ ถิรสุทธิ์​...
ผอ.สตท.5 ลงพื้นที่สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด (15/05/2567)
ผอ.สตท.5 ลงพื้นที่สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วย นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และนางหวานใจ สาแก่งทราย ...
อ่านทั้งหมดต่อ...     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกร็ดความรู้ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 (01/05/2567)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (18/03/2567)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 (06/02/2567)
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (16/08/2566)
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) (11/08/2566)
อ่านต่อ....     
 
 
 

W3.CSS
W3.CSS
 
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel