สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::
    1     2     3  
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
สตท.5 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานและตรวจติดตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี สตส.หนองบัวลำภู (06/12/2566)
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานและตรวจติดตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี มาตรฐานสำนักงานในด้านต่างๆ ...
สตท.5 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (06/12/2566)
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ สอดรับกับนโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน...
สตท.5 ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 (05/12/2566)
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สอนโว หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น และเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี...
สตท.5 และ สตส.หนองบัวลำภู ร่วมติดตามการลงพื้นของคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับและพัฒนาภาคการเกษตร (04/12/2566)
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และนายปิยะ ช้างคง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมติดตามการลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับและพัฒนาภาคการเกษตร...
สตท.5 และ สตส.บึงกาฬ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ ของ รมว.กษ. เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดบึงกาฬ (03/12/2566)
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และนางจีรสุดา ศรีกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมติดตามการลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬของ ร้อยเอกธรรมนัส...
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.บึงกาฬ (02/12/2566)
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงาน พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยมีนางสาวประมูล บรรพาศรี ...
อ่านทั้งหมดต่อ...     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกร็ดความรู้ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (16/08/2566)
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) (11/08/2566)
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน (08/08/2566)
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ (04/08/2566)
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (20/07/2566)
อ่านต่อ....     
 
 
 

W3.CSS
W3.CSS
 
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel