สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::
    1     2     3  
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
W3.CSS
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
    1     2     3     4     5  
ผอ.สตท.5 ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี (19/02/2567)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงานพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ..
ผอ.สตท.5 ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจชมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยแห่งใหม่ (18/02/2567)
นที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจชมพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยแห่งใหม่ พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ และแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร..
สตท.5 ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (17/02/2567)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี..
ผอ.สตท.5 เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ (16/02/2567)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ..
สตท.5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567 (15/02/2567)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญจันทร์ จันทศรี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567(24 กพ67) ..
สตท.5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และหลักสูตร การพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชี (15/02/2567)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับ คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชี สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู่รับผิดชอบจัดทำบัญชี ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 23 สหกรณ์ 115 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567..
อ่านทั้งหมดต่อ...     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกร็ดความรู้ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 (06/02/2567)
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (16/08/2566)
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) (11/08/2566)
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน (08/08/2566)
  ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ (04/08/2566)
อ่านต่อ....     
 
 
 

W3.CSS
W3.CSS
 
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel