สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::


วันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5, นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยนางหวานใจ สาแก่งทราย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น "สายใยผูกผัน สายสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานทำคุณประโยชน์แก่ราชการจนครบวาระเกษียณอายุราชการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในปีนี้ นายบุญส่ง ซื่อสัตย์เบญจกุล บุคลากรสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เกษียณอายุราชการ
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel