สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::
ผลงานของ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
  ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตโคนมทดแทนฝูง (นายภาสกร เลาหวณิช) (30/09/2565)
แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตโคนมทดแทนฝูง กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 สหกรณ์โคนมในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดมหาสารคาม โดย นายภาสกร เลาหวณิช ผชช.
  ผลงานวิชาการ แนวทางตรวจสอบการรวบรวมน้ำนมดิบด้วยวิธีตรวจสอบระยะไกล (Remote audit) (นายภาสกร เลาหวณิช) (02/07/2564)
แนวทางตรวจสอบการรวบรวมน้ำนมดิบด้วยวิธีตรวจสอบระยะไกล (Remote audit) กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ้ากัด โดย นายภาสกร เลาหวณิช
  ผลงานทางวิชาการ แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบบัญชี (นางปนัดดา ทองเหลือง) (24/04/2563)
1.แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบบัญชี 2.ปกคำนำสารบัญ
  ผลงานทางวิชาการ แนวทางการตรวจสอบสหกรณ์ที่มีข้อร้องเรียน (นางปนัดดา ทองเหลือง) (17/04/2563)
1. แนวทางการตรวจสอบสหกรณ์ท่ีมีข้อร้องเรียน 2. ปก คำนำ สารบัญ 3. ภาคผนวกการตรวจสอบข้อร้องเรียน
อ่านทั้งหมด...     
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel