สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::

  1. แบบคำร้องขอลงข้อมูลใน Website Update 11 มกราคม 2564 (01/02/2566)
  2. แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบเวิร์กดี (workD) (01/02/2566)
  3. แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Authentication) สำหรับหน่วยงานในส่วนกลาง (01/02/2566)
  4. แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Authentication) สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค Update 9 พฤศจิกายน 2564 (01/02/2566)
  5. แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Authentication) สำหรับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก (01/02/2566)
  6.แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับเอกสาร (15/06/2561)
(กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ)
  7.แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับเอกสาร (15/06/2561)
(การบัญชีและสอบบัญชี)
  8.แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ (15/06/2561)
  9.แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์คอมพืวเตอร์ (15/06/2561)
  ฟอร์นมาตรฐาน (15/06/2561)
.....>>     

  แนวทางการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยเอกชน (รายที่2) word (26/06/2562)
  สรุปแนวทางการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยเอกชน (รายที่2) powerpoint (25/06/2562)
  1.แนวทางแบบประเมินการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (15/06/2561)
  2.แบบประเมินการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (15/06/2561)
  3.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย (15/06/2561)
  4.ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอบบัญชี (1) (15/06/2561)
  5.ตัวอย่างหนังสือรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม_กตส) (15/06/2561)
  6.ตัวอย่างหนังสือรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรมผู้อื่น) (15/06/2561)
  7.แบบฟอร์มกระดาษทำการ_CATS (15/06/2561)
  8.ตัวอย่างนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (15/06/2561)
....>>     

 
 
 
 
 
 
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel