สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::
หน้าหลัก >> เอกสารต่างๆ

เอกสารต่างๆ
แนวทางการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยเอกชน (รายที่2) word (26 มิ.ย. 2562)
สรุปแนวทางการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยเอกชน (รายที่2) powerpoint (25 มิ.ย. 2562)
1.แนวทางแบบประเมินการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (15 มิ.ย. 2561)
2.แบบประเมินการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (15 มิ.ย. 2561)
3.ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย (15 มิ.ย. 2561)
4.ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอบบัญชี (1) (15 มิ.ย. 2561)
5.ตัวอย่างหนังสือรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม_กตส) (15 มิ.ย. 2561)
6.ตัวอย่างหนังสือรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรมผู้อื่น) (15 มิ.ย. 2561)
7.แบบฟอร์มกระดาษทำการ_CATS (15 มิ.ย. 2561)
8.ตัวอย่างนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (15 มิ.ย. 2561)
9.วิธีการแปลงไฟล์ PDF FILE (15 มิ.ย. 2561)

หน้า : [1]
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel