สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::
สตท.5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และหลักสูตร การพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชีวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับ คณะกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการจัดทำบัญชี สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู่รับผิดชอบจัดทำบัญชี ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 23 สหกรณ์ 115 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกบัญชี และเสริมสร้างให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องปรามการทุจริตและลดข้อผิดพลาดทางการเงินการบัญชีได้ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยนขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel