สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
สตท.5 จัดการประชุมซักซ้อมการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Meeting (19 เม.ย. 2567)
วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดการประชุมซักซ้อมการใช้งานนวัตกรรม Smart 4M เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกระดับการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีด้วยนวัตกรรม) แก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น เลย และสกลนคร จำนวน 4 สหกรณ์
สตท.5 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2567 (11 เม.ย. 2567)
วันที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567..
สตท.5 จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยและประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 (11 เม.ย. 2567)
วันที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยนายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และบุคลากรในสังกัดฯ จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยและประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
สตท.5 ประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปี 2567 (9 เม.ย. 2567)
วันที่ 9 เมษายน 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานการประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ...
สตท.5 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 2567)
นที่ 6 เมษายน 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สอนโว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2567..
สตท.5 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2567)
วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้ นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี..
สตท.5 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/2567 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting (29 มี.ค. 2567)
วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วย นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และนางสาวกรรณิการ์ สอนโว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ...
สตท.5 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2567 (29 มี.ค. 2567)
วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ...
สตท.5 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบน้ำนมโค ระดับเขต ของเขตตรวจราชการที่ 11 และเขตตรวจราชการที่ 17 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) (27 มี.ค. 2567)
วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญจันทร์ จันทศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบน้ำนมโค ระดับเขต ของเขตตรวจราชการที่ 11 และเขตตรวจราชการที่ 17 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting...
อตส.ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” ปี 2566 สหกรณ์การเกษตรกุดจับ จำกัด อ.กุดจับ จ.อุดรธานี (26 มี.ค. 2567)
วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ “THINK & DO TOGETHER ...
สตท.5 จัดการอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” (26 มี.ค. 2567)
วันที่ 26 มีนาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดการอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดยมีนางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5...
ผชช.สตท.5 เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” (25 มี.ค. 2567)
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นวิทยากรสอนในการอบรมโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน”..
อตส.อัญมณี ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (25 มี.ค. 2567)
เมื่อวันที่ 25 มีนาาคม 2567 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีเชียงใหม่ ของนายภานุวัฒน์ แสงรัตน์ ครูบัญชีอาสา...
สตท.5 ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2567 (25 มี.ค. 2567)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้ นางสาวเกษณี คงจา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด...
อตส.ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.5 ครั้งที่ 2/2567 (25 มี.ค. 2567)
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.5 ครั้งที่ 2/2567 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2567 และรับทราบปัญหา การปฏิบัติงานของแต่ละสำนักงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ...
สตท.5 ร่วมประชุมหารือการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ผ่านระบบ Zoom Meeting (22 มี.ค. 2567)
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วย นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี นางหวานใจ สาแก่งทราย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมหารือการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ..
สตท.5 เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดบึงกาฬ (22 มี.ค. 2567)
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญจันทร์ จันทศรี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยนางจีรสุดา ศรีกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
สตท.5 เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดหนองคาย (21 มี.ค. 2567)
วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญจันทร์ จันทศรี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยนางสาวจันทรา นรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1...
สตท.5 ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 1/2567 (19 มี.ค. 2567)
วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานการประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ครั้งที่ 812567 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์..
ผอ.สตท.5 เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ของนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดเลย (14 มี.ค. 2567)
วันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยนางโสภิดา แก้วสุฟอง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุม..

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel