สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
:::: สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ::::
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5

ข่าวประชาสัมพันธ์ สตท.5
สตท.5 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานและตรวจติดตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี สตส.หนองบัวลำภู (6 ธ.ค. 2566)
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานสำนักงานและตรวจติดตามการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี มาตรฐานสำนักงานในด้านต่างๆ ...
สตท.5 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (6 ธ.ค. 2566)
วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ สอดรับกับนโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน...
สตท.5 ร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 (5 ธ.ค. 2566)
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ สอนโว หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น และเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี...
สตท.5 และ สตส.หนองบัวลำภู ร่วมติดตามการลงพื้นของคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับและพัฒนาภาคการเกษตร (4 ธ.ค. 2566)
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และนายปิยะ ช้างคง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมติดตามการลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับและพัฒนาภาคการเกษตร...
สตท.5 และ สตส.บึงกาฬ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ ของ รมว.กษ. เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดบึงกาฬ (3 ธ.ค. 2566)
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และนางจีรสุดา ศรีกุล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมติดตามการลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬของ ร้อยเอกธรรมนัส...
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.บึงกาฬ (2 ธ.ค. 2566)
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงาน พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยมีนางสาวประมูล บรรพาศรี ...
สตท.5 และ สตส.สกลนคร ร่วมติดตามการลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ของ รมว.กษ. เพื่อมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 และกรรมสิทธิ์โคกระบือแก่เกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยน สปก.4-01 ให้เป็นโฉนดที่ดิน เพื่อเกษตรกรทั้งแผ่นดิน (2 ธ.ค. 2566)
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และนางสาวอุมาพร เจริญราช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร ร่วมติดตามการลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 และกรรมสิทธิ์โคกระบือแก่เกษตรกร พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยน สปก.4-01 ...
สตท.5 และ สตส.ในพื้นที่ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 (2 ธ.ค. 2566)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ..
สตท.5 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (29 พ.ย. 2566)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รองรับชีวิต และการทำงานวิถีใหม่ สอดรับกับนโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - …
สตท.5 ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่จังหวัดขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 (29 พ.ย. 2566)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่จังหวัดขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรวมพลังแสดงความเคารพสักการะ ความศรัทธา ความรัก ความสามัคคี สร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่น ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว บ้านเมือง...
สตท.5 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดชัยนาท (27 พ.ย. 2566)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดฯ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร (พระอารามหลวง) หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานน้อมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร (พระอารามหลวง)...
สตท.5 ร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2567 (27 พ.ย. 2566)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดฯ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ...
สตท.ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร จ.ชัยนาท (27 พ.ย. 2566)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดฯ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ศาลาการเปรียญ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร (พระอารามหลวง) หมู่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี...
สตท.5 และ สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่ผู้สอบบัญชี สหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองไผ่ จำกัด (24 พ.ย. 2566)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วย นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมประชุมให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมืองไผ่ จำกัด ...
สตท.5 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (22 พ.ย. 2566)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ด้วยการเต้นแอโรบิค เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รองรับชีวิต และการทำงานวิถีใหม่ สอดรับกับนโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ...
สตท.5 และ สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566 (18 พ.ย. 2566)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และนางหวานใจ สาแก่งทราย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566..
สตท.5 และ สตส.ขอนแก่น ร่วมทำโรงทานในงานกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566 (17 พ.ย. 2566)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 มอบหมายให้นางสาวเพ็ญจันทร์ จันทศรี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมทำโรงทานในงานกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2566...
สตท.5 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ตำแหน่ง นว.ตบ. ระดับ ชก. และ ชพ. (สตท.5) ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (16 พ.ย. 2566)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางสาวประมูล บรรพาศรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (สตท.5) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น...
สตท.5 เสริมทัพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสอบบัญชี (15 พ.ย. 2566)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายภาสกร เลาหวณิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี พร้อมด้วยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Unit school เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลก่อนปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์..
สตท.5 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (15 พ.ย. 2566)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จัดกิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธ ด้วยการเดินออกกำลังกายนอกสถานที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ สอดรับกับนโยบายแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570..

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>
Main Menu Text
เกี่ยวกับเรา

มัลติมีเดีย

รายงาน
กลุ่มงาน

สำนักงานในพื้นที่

Service
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
1/57 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-424780 โทรสาร : 043-424781 E-mail : [email protected]
Call Center : 043-424780 หรือ 092-2602687
ที่อยู่เว็บไซต์ : region5.cad.go.th
Facebook : facebook.com/cadregion5
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1280 x 768 pixel